Algemene Voorwaarden

1     Algemene voorwaarden

Dit document bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedereen die deelneemt aan “The Recruits”.

Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om je wettelijke rechten te beïnvloeden. Het maken van een reservering en daarmee deelname aan de spelactiviteit kan alleen door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Dit geschiedt door in de reservering aan te vinken dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden van “The Recruits”.

2     Koopovereenkomst

Door het plaatsen van een reservering ga je een koopovereenkomst aan met “The Recruits”.

3     Annuleren / omboeken

Deze koopovereenkomst is door de koper kosteloos te ontbinden tot 1 week voor de gereserveerde escape room. De annulering dient per e-mail of telefonisch gedaan te worden. Het inspreken van een voice mail volstaat hiervoor niet. Als er binnen een periode van 1 week tot 48 uur voor aanvang van de gereserveerde escaperoom door de koper geannuleerd wordt, zal er € 70,- in rekening te worden gebracht. Bij annuleren binnen 48 uur voor de aanvang van de gereserveerde escaperoom zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

Omboeken kan kosteloos tot  72 uur voor aanvang. Wanneer de omboeking binnen de periode van 72 week tot 48 uur voor aanvang is, zal er een omboekingsbedrag van € 25,- worden gerekend. Omboeken binnen 48 uur is helaas niet mogelijk.   

4     Aanvangstijd

De tijd die in de bevestiging van je reservering wordt aangegeven is exclusief uitleg vooraf. Wij verzoeken je om minimaal 10 minuten voor aanvang van het spel aanwezig te zijn. Indien het team bij aanvangstijd nog niet compleet is, kan er in overleg gewacht worden, met in achtneming van vermindering van de speelduur.

5     Legitimatie

Om toegelaten te worden tot “The Recruits” kunnen wij de persoon die de reservering heeft gemaakt vragen om zich te legitimeren en zijn/haar volledige naam te bevestigen.

6     Leeftijd, claustrofobie en fysieke belemmeringen.

Bij een deelname aan The Recruits is het noodzakelijk dat de speler(s) 16 jaar of ouder zijn. Wanneer deelnemers onder de 16 zijn, dienen zij te worden vergezeld door een volwassene.

“The Recruits” bevat een stukje in de gameplay die minder geschikt is voor mensen die:

  • Erg claustrofobisch van aard zijn,
  • Hoogzwanger zijn,
  • Behoorlijk omvangrijk zijn,

Gelukkig is het is mogelijk om dit stukje uit de ervaring “over te slaan” voor deze mensen. Dit kan de betreffende speler in het moment zelf nog beslissen, dus eerst proberen is een optie.

7     Drugs, alcoholgebruik en veiligheid

Een escape room is niet geschikt om te spelen onder invloed van drugs of alcohol. Derhalve kunnen mensen die (lijken) onder invloed (te) zijn van drugs en/of alcohol de toegang tot “The Recruits” worden ontzegd. De beoordeling hiervan geschiedt door de host en is bindend.

8     Ongepast gedrag en krachtgebruik

“The Recruits” accepteert geen intimiderend of beledigend gedrag naar haar medewerkers. Een ieder die zich schuldig maakt aan het verstoren van de openbare orde, wordt onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. “The Recruits” dient te worden gespeeld zonder gebruik van kracht. Onnodig krachtgebruik bij de puzzels, baldadigheid en/of moedwillige vernieling van eigendommen van “The Recruits” kan resulteren in verwijdering uit het pand. In geval van verwijdering zal geen restitutie plaatsvinden. Eventuele schade zal te allen tijde worden verhaald op de verantwoordelijk persoon/groep.

9     Veiligheid

Uit veiligheidsoverwegingen worden bij ieder spel en in de algemene ruimten camerabeelden gemaakt. Om het spel soepel te laten verlopen wordt er tijdens het spel door middel van camera’s (inclusief geluid) toezicht gehouden. Bij diefstal, het opzettelijk veroorzaken van schade of bij moedwillige vernieling doen wij direct aangifte bij de politie. Schade zal te allen tijde worden verhaald op de verantwoordelijk persoon/groep.

10   Privacy, promotie en social media

The Recruits bewaart en beschermt persoonlijke gegevens zonder deze aan derden te verschaffen.

11   Mobiele telefoons en camera’s

Het gebruik van mobiele telefoons en/of camera’s tijdens het spel is niet toegestaan. Bij gebruik van dergelijke apparaten behoudt de host het recht om het spel onmiddellijk te beëindigen.

12   Geheimhouding

“The Recruits” begrijpt dat deelnemers na afloop van het spel hun enthousiasme met anderen willen delen. Deelnemers worden echter vriendelijk doch dringend verzocht om ons geheimhoudingsverzoek te respecteren en verder geen details van het spel openbaar te maken of andere informatie over de escape room van “The Recruits” aan derden te onthullen.

13   Aansprakelijkheid

The Recruits houdt zich niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen. Het is mogelijk om om mobiele telefoons, tassen, jassen e.d. in afsluitbare lockers  achter te laten.

14   Eigen risico

Deelname aan de spelactiviteiten geschiedt geheel op eigen risico. Eventueel lichamelijk letsel en/of materiële schade opgelopen tijdens een bezoek aan “The Recruits” of een van haar andere activiteiten kan niet worden verhaald op het bedrijf.

15   Instructies

Instructies en aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Wij rekenen hierbij dan ook op volledige medewerking. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven behoudt het personeel van “The Recruits” zich het recht om de betreffende deelnemer(s) uit het pand te verwijderen.

16   Schade en diefstal

“The Recruits” behoudt het recht om eventuele schade aan haar eigendommen te verhalen op de veroorzaker daarvan. Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld.

17   Disclaimer

De website www.therecruits.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. “The Recruits” kan informatie, zoals prijzen en beschikbaarheid, elk moment veranderen. We kunnen derhalve niet garanderen, dat alle informatie accuraat en foutloos is, noch kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of onnauwkeurigheden in de verstrekte informatie. U dient altijd de verstrekte informatie te controleren voordat u handelt o.b.v. de verstrekte informatie.

18   Kopieerrecht

Tenzij anders aangegeven is het kopieerrecht van www.therecruits.nl alleen behouden aan de eigenaren van de website. Het is verboden om enige inhoud, beeldmateriaal of diensten van de website te bewerken, aan te passen, te kopiëren, te reproduceren, over te dragen, te verkopen of te publiceren.

19   Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.